Rekuperacja

Co to jest rekuperacja?

Rekuperacja jest to inaczej wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Pozwala na regulację ilości dostarczanego świeżego powietrza, jednocześnie odzyskując energię z powietrza wywiewanego z budynku.

Z pewnością każdy z nas przekonał się o tym jak niekomfortowym i nieefektywnym sposobem wentylacji jest wentylacja grawitacyjna. Latem brak wentylacji, z powodu braku różnic temperatur powietrza, a co za tym idzie braku naturalnego ciągu powietrza. Zimą napływ mroźnego powietrza przez nawiewniki okienne lub szczeliny, których częstym rozwiązaniem jest ich całkowite zamknięcie i brak wentylacji, powstający grzyb, skraplająca się woda na oknach i inne niekorzystne skutki zdrowotne.

Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacji pozwala na pozbycie się tych negatywnych efektów wentylacji i stworzenie odpowiedniego, komfortowego mikroklimatu wewnątrz domu niezależnie od pory roku i warunków panujących na zewnątrz.

Współczesne, coraz bardziej restrykcyjne wymagania co do energooszczędności budynków niejako wymuszają stosowanie rekuperacji, jednak ilość zalet płynących z posiadania wentylacji mechanicznej w stosunku do wad, sama powinna nas skłonić do inwestycji w rekuperację.

Zasada działania rekuperatora:

Świeże powietrze zewnętrzne jest zasysane do rekuperatora przez izolowane kanały wentylacyjne zakończone czerpnią powietrza. Następnie powietrze to trafia na filtr gdzie zostaje dokładnie oczyszczone dla ochrony rekuperatora przed zabrudzeniem, ale przede wszystkim dla naszego komfortu. W kolejnym kroku powietrze przepływa przez wymiennika ciepła, w którym odzyskiwana jest energia z powietrza wywiewanego i przekazywana jest do powietrza nawiewanego.

Powietrze po odzyskaniu energii trafia bezpośrednio do sytemu kanałów nawiewnych rozprowadzających powietrze w budynku. Z drugiej strony do rekuperatora podłączone są kanały wywiewne, które usuwają z budynku zużyte powietrze. Po oczyszczeniu powietrza na filtrze, trafia ono na wymiennik ciepła, gdzie przekazuje swoją energię do świeżego powietrza nawiewanego. Po przejściu przez wymiennik powietrze zostaje usunięte z budynku systemem kanałów wyrzutowych zakończonych wyrzutnią.

Zalety zastosowania rekuperacji:

dostęp do świeżego i uzdatnionego powietrza przez cały rok oraz możliwość regulacji

Niewątpliwą zaletą wentylacji mechanicznej jest jej niezmienna praca i dostarczanie świeżego powietrza bez względu na warunki zewnętrzne. Pozwala to na zachowanie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniach przez cały rok. Dodatkowo użytkownik ma pełną kontrolę nad wydajnością wentylacji, w zależności od aktualnych potrzeb.

usuwanie szkodliwych gazów z powietrza wewnętrznego m.in. dwutlenku węgla

Górnym progiem stężenia CO2 w pomieszczeniach stałego przebywania ludzi według WHO jest 1000 ppm. Powyżej tego stężenia rozpoczynają się negatywne skutki oddziaływania tego gazu na nasz organizm. Szczególnie dotyczy to sytuacji snu, kiedy w sypialni stężenie COc może wynosić ok. 2500-3500 ppm. Konsekwencją tego jest dlatego odczucie braku wyspania i zmęczenie oraz złe samopoczucie następnego dnia. Niektóre badania wykazywały również takie skutki zdrowotne jak bezdech czy ból głowy. Odpowiedni dobór rekuperatora oraz wykonanie instalacji pozwoli utrzymać stężenie szkodliwych gazów na poziomie, który nie oddziałuje negatywnie na organizm człowieka. Zastosowanie czujnika CO2 dostępnego w naszej ofercie pozwoli na automatyczną kontrolę wydajności wentylacji w zależności od tego parametru.

ograniczenie pojawiania się kurzu oraz alergenów dzięki filtracji powietrza

Rekuperator posiada filtry powietrza, dzięki czemu powietrza dostarczane do pomieszczeń jest pozbawione zanieczyszczeń w postaci pyłu i kurzu. Zapobiega również przedostawaniu się owadów i insektów do domu. W czasie wzmożonej aktywności roślin wywołujących alergie, rekuperacja może bardzo ułatwić funkcjonowanie ograniczając przedostawanie się ich do wnętrza domu.

oszczędności na ogrzewaniu

W standardowym systemie wentylacji grawitacyjnej bardzo duża część energii cieplnej służy do podgrzania powietrza zewnętrznego do temperatury pokojowej. Dzięki zastosowaniu rekuperacji z wysokowydajnym odzyskiem ciepła powietrze docierające do pomieszczeń, nawet przy największych mrozach ma zazwyczaj tylko kilka stopni mniej niż temperatura pokojowa.